Офіси управління проектами реформування фінансового сектору в Україні

Національний банк України звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку із запитом щодо надання технічної допомоги у сфері підтримки реформування та розвитку фінансової системи України, зокрема, шляхом фінансування організації двох Офісів управління проектами реформ фінансового сектору, а саме ОУП РФС у НБУ та ОУП РФС у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ("НКЦПФР").

Обґрунтування потреби у створенні ОУП РФС

Ключовим викликом для реалізації всіх проектів реформування є вирішення проблеми забезпечення дотримання належних процедур управління проектами від моменту розробки концепції до моменту аналізу результатів впровадження проекту. Суттєвий брак як необхідних експертних знань у сфері управління проектами, так і досвіду координації діяльності з учасниками більш широкого фінансового сектору залишається серйозною перешкодою для досягнення прогресу у цій сфері.

Як двом ключовим установам, відповідальним за реформи фінансового сектора у 2017-2018 рр., і НБУ, і НКЦПФР необхідно буде підвищити свій потенціал у сфері реалізації проектів реформ фінансового сектора. У цьому контексті підтримка з боку ЄБРД має критично важливе значення для успіху реформи та майбутнього розвитку фінансового сектора України.

Департамент стратегій та реформування НБУ буде сприяти налагодженню міжвідомчої координації, співпраці та обміну інформацією між усіма регуляторами та зацікавленими сторонами з питань впровадження реформи фінансового сектора – включаючи НКЦПФР та НБУ – а також забезпечить належний моніторинг та готуватиме відповідні звіти для ЄБРД. 

Цілі Проекту

Нові Організації (ОУП РФС НБУ та ОУП РФС НКЦПФР) будуть працювати у всьому фінансовому секторі, застосовуючи ефективні підходи до управління проектами на всіх проектах та на всіх етапах програми, забезпечуючи максимальні результати проектів та кращу координацію отриманих результатів. Вони нададуть необхідні експертні знання у сфері управління проектами, координуючи зусилля різних зацікавлених сторін, що у підсумку підвищить ефективність та результативність діяльності з впровадження проектів. 

Загальним результатом цього Проекту є організація та початок функціонування ОУП РФС, спроможних ефективно виконувати свої повноваження у сфері впровадження Комплексної програми розвитку фінансового сектора України. 

Структура Проекту

Проект буде впроваджувати спільна робоча група ОУП РФС, до якої увійдуть представники ОУП РФС НБУ та ОУП РФС НКЦПФР, які будуть тісно співпрацювати та координувати свої дії з Департаментом стратегій та реформування НБУ.